[1]
Adiem, M. , Yaqin, H., Wahib, M. and Islamy, A. 2022. Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum . 20, 2 (Dec. 2022), 197–211. DOI:https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373.