(1)
Zufialina, E.; Agustar, A.; Aqilah, A. Jam Hijriah: Konsep Permulaan Hari Dalam Pemikiran E. Darmawan Abdullah. QST 2022, 20, 128-142.