Adiem, M. ., Yaqin, H., Wahib, M., & Islamy, A. (2022). Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(2), 197–211. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373