Zufialina, Era, Armi Agustar, and Asiah Aqilah. 2022. “Jam Hijriah: Konsep Permulaan Hari Dalam Pemikiran E. Darmawan Abdullah”. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 20 (2):128-42. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1948.