Adiem, Muhammad, Husnul Yaqin, Moh. Wahib, and Athoillah Islamy. 2022. “Dimensi Maqasid Syariah Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura”. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 20 (2):197-211. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373.