Adiem, M. ., Yaqin, H., Wahib, M. and Islamy, A. (2022) “Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura”, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum , 20(2), pp. 197–211. doi: 10.32694/qst.v20i2.2373.