Zufialina, E., A. Agustar, and A. Aqilah. “Jam Hijriah: Konsep Permulaan Hari Dalam Pemikiran E. Darmawan Abdullah”. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, vol. 20, no. 2, Dec. 2022, pp. 128-42, doi:10.32694/qst.v20i2.1948.