Adiem, M. ., H. Yaqin, M. Wahib, and A. Islamy. “Dimensi Maqasid Syariah Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura”. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, vol. 20, no. 2, Dec. 2022, pp. 197-11, doi:10.32694/qst.v20i2.2373.