Adiem, Muhammad, Husnul Yaqin, Moh. Wahib, and Athoillah Islamy. “Dimensi Maqasid Syariah Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura”. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 20, no. 2 (December 24, 2022): 197–211. Accessed July 23, 2024. https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/2373.