[1]
Khuryati, A., Putra, Y.A., Meilizia, D.R., Nuraliza, S.M., Fadillah, H., Nurkhalisah, N. and Kaharudin, M.J. 2023. Penguatan Etika Bermedia Sosial Dalam Kalangan Pelajar Di Era Society 5.0. Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. 3, 2 (Dec. 2023), 165–181.