(1)
Khuryati, A.; Putra, Y. A.; Meilizia, D. R.; Nuraliza, S. M.; Fadillah, H.; Nurkhalisah, N.; Kaharudin, M. J. Penguatan Etika Bermedia Sosial Dalam Kalangan Pelajar Di Era Society 5.0. Altifani 2023, 3, 165-181.