(1)
Ismail, K.; Asturi, L. .; asmilia, D.; Mahendra, I. . Pembinaan Akhlak Pada Anak Di Madrasah Ibtidayah No.04/E.72 Koto Baru Kota Sungai Penuh. Altifani 2023, 3.