[1]
A. Khuryati, “Penguatan Etika Bermedia Sosial Dalam Kalangan Pelajar Di Era Society 5.0”, Altifani, vol. 3, no. 2, pp. 165–181, Dec. 2023.