[1]
K. Ismail, L. . Asturi, D. asmilia, and I. . Mahendra, “Pembinaan Akhlak Pada Anak di Madrasah Ibtidayah No.04/E.72 Koto Baru Kota Sungai Penuh”, Altifani, vol. 3, no. 2, Dec. 2023.