(1)
Rafzan, R.; Rizal, B. T.; Andi, A. Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK) Sebagai Spritual Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Islamika 2023, 23, 212-228.