(1)
Bafadhal, H. Zakat Harta Kekayaan Dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. Islamika 2021, 21, 1-16.