SARKAWI, S. Nilai-Nilai Dakwah dalam Ibadah Kurban. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, [S. l.], v. 22, n. 01, p. 1–15, 2022. DOI: 10.32939/islamika.v22i01.1062. Disponível em: https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/1062. Acesso em: 17 jun. 2024.