[1]
Y. Efyanti, “NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI SILATURAHIM MENJELANG RAMADHAN DI HAMPARAN RAWANG”, Islamika, vol. 16, no. 1, Mar. 2017.