[1]
H. Bafadhal, “Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam”, Islamika, vol. 21, no. 01, pp. 1–16, Aug. 2021.